Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
O škole Dokumenty školy Vzdelávací program Suplovanie TESTY ALF

Školský vzdelávací program Materskej školy Žiadosť o prijatie Školský rok 2015 - 2016 Školský rok 2014 - 2015 Školský rok 2013 - 2014 Školský rok 2012 - 2013 Školský rok 2010 - 2011

Materská škola

Školský rok 2013 - 2014

  

Po kliknutí na názov aktivity si môžete pozrieť fotografie dokumentujúce činnosť detí a p. učiteliek v našej MŠ.

 

 

MŠ na FB

 https://www.facebook.com/pages/M%C5%A0-Farebn%C3%BD-%C5%A1tvorl%C3%ADstok/

288102778012889?fref=ts

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GnVy8JdG2ik&feature=youtu.be

 

Ocenenie prác v súťaži: Deti z MŠ sa pod vedením svojich pani učiteliek venovali súťaži Moja obľúbená rastlina, ktorú vyhlásil Slovenský zväz záhradkárov a ich námaha bola odmenená. Detské práce boli porotou SZZ ocenené. Blahoželáme!

 

   Vernisáž na pergole

 

 

   MDD - Práce detí a výzdoba  MDD a týždeň detskej radosti

 

 

 Vesmír: mimozemšťania; mačacia, rybičková a iné planéty; želania pri padajúcich hviezdach; stavanie vesmírnych korábov a taxíkov; planéta Zem a planéty slnečnej sústavy

 

 

  Deň matiek v materskej škole

 

 Šibi- ryby- mastné ryby :  Príprava na Veľkú noc...ľudové zvyky, šibanie, oblievanie a podarúvanie vajíčok

 

  Púpavienky 

 

 

   Nový život- Domáce zvieratá a ich mláďatá: Deti spoznávali domáce zvieratá,ich úžitok, spôsob života, názvy mláďat i členov zvieracej rodiny.

 

  Týždeň aktivít zameraných na ľudské telo, orgány, zdravie a jeho ochranu, potraviny osožné a neosožné zdraviu a chrupu, bezpečné a nebezpečné predmety , kresbu ľudskej postavy...

 

 

 Deň učiteľov - moje pani učiteľky

 

 

 Vítanie jari pred obchodným strediskom ABC 

 

 

 Záhradníci - kvety, kvety, kvety...

 

  Marec mesiac knihy: 

Návšteva v knižnici, ako vzniká kniha, tvorba kníh, ilustrácie rozprávok, záložky do knihy, divadelné rozprávky... a ešte to, že máme radi príbehy, rozprávky, encyklopédie... a šuchot listov papiera knihy...

 

   Fašiangy a pochovávanie basy:  

Udržiavame ľudové tradície- zopár záberov z našej fašiangovej výzdoby a pochovávania basy- malí muzikanti a plačky, ako sa na takúto udalosť patrí 

 

  Kúzelník v MŠ:  

Zaujaté a rozžiarené tváre detí napovedia o atmosfére všetko 

 

         Koncert VIKTOR:

 

  Fašiangy v MŠ:

 

Karneval v MŠ:

 

 Výtvarný krúžok - p. uč. Dianová: 

 

Hry so šašami - 4. trieda:

 

 

 Návšteva v 1. A triede:

 

 

   Zima v MŠ:

 

 

   Počasie - 1. trieda:

 

 

   Sovičky - 1. trieda:  

 

Výzdoba v MŠ - Mikuláš, Vianoce:

 

  Mikuláš v MŠ: 

 

 

Vianočná tržnica:

 

 

Predvianočné posedenie:

 

 

 Hallowen:

 

 

 Pod hríbom: Deti deťom:

 

 

 

  Veselé strašidielka: 

 

 

 4. trieda - šarkany

 

 

  Jeseň - práce detí:

 

 

  Jeseň:

 

 

  Kamaráta mám:

 

 

 Naši najmenší: