Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
O škole Dokumenty školy Vzdelávací program Suplovanie TESTY ALF

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 

                        

Rekonštrukcia školy

 ZBER PAPIERA

Oznamujeme žiakom a rodičom, že v dňoch 27. 4. - 30. 4.  bude v čase od 15:00 do 18:00 prebiehať na našej škole zber papiera. Starý papier prosíme priniesť ku telocvični. Ďakujeme každému, kto prispeje. Najlepší zberači budú odmenení.

26. 1. 2015

  OZNAM  

Vychádzajúc zo Školského poriadku ZŠ s MŠ Centrum I 32 oznamujeme všetkým rodičom, že počas vyučovania majú žiaci zakázané používať mobilný telefón a vlastný tablet. V prípade opakovaného porušenia Školského poriadku školy bude mobilný telefón (tablet) žiaka uschovaný v trezore školy a vydaný do rúk zákonného zástupcu žiaka. Neuposlúchnutie tohto nariadenia bude považované za hrubé porušenie školského poriadku!

„Každé dieťa by malo dostať šancu zasadiť si vlastný strom“

Toto je hlavná myšlienka spoločného projektu štátneho podniku Lesy  Slovenskej republiky a občianskeho združenia Mladý záchranár s názvom: „Zasadil som strom“ a my sme radi, že sme sa mohli tohto projektu zúčastniť.

ZŠ: Daj si čas
13. 2. 2015

 18. 4. 

 "Daj si čas" - boli sme v telke 

 ZVONENIE:  

1. hodina   7:50 - 8:35

2. hodina   8:45 - 9:30

  Deň narcisov  

V piatok 27. 3. prebehla celoslovenská akcia "Deň narcisov". Ako každý rok - aj teraz sme organizovali školskú zbierku.

   2% Z DANE

Ďakujeme rodičom a priateľom školy, že aj v tomto roku prispejú  svojimi 2% ku skvalitneniu celého vyučovacieho procesu žiakov našej školy.  Tlačivo si môžete vyžiadať prosredníctvom svojho dieťaťa od triednaho učiteľa, alebo si ho stiahnuť tu:

   Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami

  Ponuka akreditačného vzdelávania

ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom ponúka:

photo

Utorok 21. 4. 2015

Počet návštev: 3414490

Narodeniny a meniny:

Dnes (Utorok 21.4.2015)

Karolína Blašková (Žabky)
Viktória Faktorová (9.A)
Bianka Remová (9.C)
Jana Švelková

Zajtra (Streda 22.4.2015)

Tereza Chatrnúchová (Slniečka)
Karolína Dohnanská (2.A)
Edit Vráblová (5.B)
Adrián Zajko (7.C)

Pozajtra (Štvrtok 23.4.2015)

Sabina Sabová (8.B)

Popozajtra (Piatok 24.4.2015)

Juraj Kalina (1.B)
Juraj Krátky (1.D)
Mgr. Anton Paulen