Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
O škole Dokumenty školy Vzdelávací program Suplovanie TESTY ALF

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 

Rekonštrukcia školy      

 

Vážení rodičia a priatelia školy, verejné a súkromné organizácie, dovoľujeme si Vás opäť osloviť v súvislosti s prosbou o pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli pomôcť im v ich ťažkej životnej situácii. 

 ZVONENIE:  

1. hodina   7:50 - 8:35

2. hodina   8:45 - 9:30

26. 1. 2015

  OZNAM  

Vychádzajúc zo Školského poriadku ZŠ s MŠ Centrum I 32 oznamujeme všetkým rodičom, že počas vyučovania majú žiaci zakázané používať mobilný telefón a vlastný tablet. V prípade opakovaného porušenia Školského poriadku školy bude mobilný telefón (tablet) žiaka uschovaný v trezore školy a vydaný do rúk zákonného zástupcu žiaka. Neuposlúchnutie tohto nariadenia bude považované za hrubé porušenie školského poriadku!

Zber papiera - vyhodnotenie

V dňoch 5.10 - 8.10.2015 bol na našej škole zber papiera.

Šk. rok: 2015/2016 (október 2015)

Európsky deň jazykov

25. septembra 2015 sa uskutočnil v našej škole Európsky deň jazykov. Výsledky svojej práce žiaci prezentovali vo vestibule školy.

Svetový deň mlieka na našej škole

30.9. sme si aj my pripomenuli svetový deň mlieka. Počas vyučovania si mohli žiaci a všetci zamestnanci školy zakúpiť rôzne druhy syra a mliečnych nápojov, aby sme nezabúdali  na to, že mlieko a mliečne výrobky by mali byť súčasťou nášho jedálnička.

 Medzinárodný deň detí: video

  3. miesto v krajskom kole!

Dňa 26.5. 2015 sa v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska. Našu školu v III. kategórii reprezentovala víťazka okresného kola Lívia Schillerová  (9.b). V ľudovom tóne si vyspievala krásne 3. miesto.

ZŠ: Zábavné centrum KONGO
29. 5. 2015

ZŠ: Zábavné centrum KONGO 

Boli sme v Kongu

Žiaci 1. - 5. ročníka boli vo štvrtok 28. 5. na výlete v Žiline v zábavnom centre KONGO. Deti sa poriadne vybláznili, vyskákali a mali pekný zážitok. Tohoto výletu sa zúčastnili za odmenu (zber papiera, výchovno-vyučovacie výsledky). 

photo

Pondelok 30. 11. 2015

Počet návštev: 3957436

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 30.11.2015)

Andrej Bartoš (5.A)
Andrej Chorvát (9.A)
Ondrej Gereg (2.B)
A.G. (7.A)
Andrej Hanták (9.C)
Andrej Kocian (Žabky)
Ondrej Malovec (2.B)
Ondrej Melicherík (9.A)
Andrej Múdry (8.C)
Ondrej Slaninka (7.C)
Andrej Svorník (Lienky)
Ondrej Zachar (Žabky)

Zajtra (Utorok 1.12.2015)

Jakub Kukučka (5.A)
Šimon Kukučka (5.A)
Tereza Mutalová (7.C)
Ema Oroszová (9.A)

Pozajtra (Streda 2.12.2015)

Lukáš Mrázik (Lienky)
Dávid Tóth (3.A)
Bibiána Chuchelová (8.B)

Popozajtra (Štvrtok 3.12.2015)

Lukáš Ulman (1.B)
Helena Chovancová