Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Momentálne nie je povolené vypĺňať prihlášku. Povolenie udeľuje administrátor tejto www stránky.