Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy:                  RNDr. Jana Vargová

042/ 44 20400, vargova@zscidca.sk

0918 247 522

 

 

Zástupca RŠ pre I. stupeň:       Mgr. Elena Capáková Šlosiarová

042/44 20 400, capakova@zscidca.sk

 

Zástupca RŠ pre II. stupeň:      Mgr. Pavol Matúš

042/ 44 20 400, matus@zscidca.sk

 

 

 

Vedúca ŠKD:                              Iveta Lomnická

042/ 44 20 400, lomnicka@zscidca.sk

Vedúca ŠJ:                                 Ľubomíra Furičková

042/ 44 41 290, furickova@zscidca.sk

 

 

 

Sekretariát:                                 Daniela Drgová                                                           

042/ 44 20 400, sekretariat@zscidca.sk