Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

O nás Plán aktivít školského klubu na šk. rok 2019 - 2020 Plán aktivít školského klubu na školský rok 2020/2021 Plán aktivít školského klubu na školský rok 2021/2022

Školský klub detí

O nás

 

Pozrite si naše aktivity na FB
 
 https://www.facebook.com/skdpastelka
 

 

 

V našej škole pracuje školský klub

 

 

 

 POMOC     

   AKTIVITY     

    SÚŤAŽENIE     

      TVORIVOSŤ     

        EMPATIA    

          LÁSKA    

            KREATIVITA    

              ASERTIVITA    

 

 

 

 

 

 

Školský klub detí je mimoškolské zariadenie,ktorého hlavným poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými formami. Pomáha odstrániť únavu z vyučovania a kompenzovať jednostranné zaťaženie detí zo školy.                                              

Aktivity školského klubu sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme deťom poskytnúť priestor pre oddych a relaxáciu, učíme deti aktívne oddychovať, pomáhame deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, podporujeme deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, ako aj ich tvorivosť.

 

 

 

 

PREVÁDZKA ŠKD

Ráno         5,50  -  7,50  hod.

                                      (Príchod - do 7,15 hod.)

Popoludní     11,25 -  16,30  hod.

 

POPLATOK:

10 €  mesačne

 2 €  rodiny v hmotnej núdzi

 

V školskom roku 2021/2022 bude v ŠKD pracovať osem oddelení:

  1. oddelenie      -         Bc. Eva GRÚLIKOVÁ
  2. oddelenie      -         Iveta LOMNICKÁ   -  vedúca vychováteľka
  3. oddelenie      -         Daniela GREGORIČKOVÁ
  4. oddelenie      -         Mgr. Lucia BAJZOVÁ
  5. oddelenie      -         Zuzana KARŠAYOVÁ
  6. oddelenie      -         Bc. Simona POLAKOVIČOVÁ
  7. oddelenie      -         Bc. Renáta VITOVSKÁ
  8. oddelenie      -         Jana PROKOPOVÁ