Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka Notebook najnižšiacena s DPH 25.02.2014 3 týždne od potvrdenia objednávky 25.02.2014 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
VO: Podlimitná zákazka Tablety najnižšiacena s DPH 25.02.2014 3 týždne od potvrdenia objednávky 25.02.2014 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
VO: Podlimitná zákazka Interiérové dvojkrídlové dvere 4 000,00 s DPH 25.2.2014 25.02.2014 3 týždne od potvrdenia objednávky 25.02.2014 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
VO: Podlimitná zákazka Pracovné stoly s DPH 3.2.2014 03.02.2014 3 týždne od potvrdenia objednávky Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka služieb: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 2 365,00 bez DPH 07.10.2013 14.10.2013 07.10.2013 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zákazka na dodanie tovaru 5 750,00 s DPH 16.08.2013 30.09.2013 16.08.2013 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom