Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Krúžková činnosť

Krúžky

Aktualizované pre školský rok 2021/2022

 

Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

 

VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU

BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV

 

Základy gymnastiky (Mgr. Naďa Bulková) 1. - 9. ročník (štvrtok, 14:00 - 16:00)

Slovenčina 9 (Mgr. Ingrid Ficlová) 9. ročník (štvrtok, 13:30 - 15:30)

Testovanie 9 - Sj (Mgr. Ivana Huličiarová) (pondelok, 13:35 - 15:35)

Matematika Plus (Mgr. Ján Varga) (utorok, 14:00 - 16:00)

Po stopách vedy (Mgr. Janka Galková) (utorok, 14:00 - 16:00)

Angličtina Plus (Mgr. Marcela Bajzíková) 7. - 9. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

Matematika 9 (Mgr. Janka Strapková) (streda, 14:00 - 16:00)

Loptové hry (Mgr. Lucia Duhárová) 1. stupeň (štvrtok, 13:15 - 15:15)

Športová príprava (Mgr. Zuzana Bačová) 8. - 9. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

Spevácko - tanečný (Mgr. Zuzana Kalusová) (utorok, 13:00 - 15:00)

Geografický (RNDr.Mária Kyselicová) 6. - 7. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

Literárno - dramatický (Mgr. Mária Gulová)

Fyzika v praxi (Ing. Sylvia Margorínová) (piatok, 14:00 - 16:00)

Biológia (Mgr. Lenka Krótka)

Matematik Plus (Mgr. Pavol Vronka) 5. - 9. ročník (štvrtok, 14:00 - 16:00)

Objavujeme svet (Mgr. Martina Švajdová) (utorok, 13:00 - 15:00)

Angličtina pre šikovných (Mgr. Dominika Petričková) 5. a 7. ročník (streda, 13:45 - 15:45)

 

 

 

Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka

                                                         

vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky)


  každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu


  vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok,  na ktorý bol vydaný    každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz

 

       
    žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania


 

   vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený

 

Krúžková činnosť so zameraním na rozvoj záujmovej činnosti žiakov prvého a druhého stupňa