Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Zoznamy žiakov

Názov
      AU1AU2AU3AU4AU5AU6SPSPSSSP
  1. ročník   1.A1.B1.C1MŠ2MŠ
  2. ročník   2.A2.B2.C2.D3MŠ4MŠ
  3. ročník   3.A3.B3.C5MŠ6MŠ
  4. ročník   4.A4.B4.C
  5. ročník   5.A5.B5.C
  6. ročník   6.A6.B
  7. ročník   7.A7.B7.C
  8. ročník   8.A8.B8.C
  9. ročník   9.A9.B9.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2021