Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 1/2021 Dodanie tovaru - školského nábytku 12 153,32 s DPH 17.09.2021 Školex, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 02/2021 Nájomná zmluva - atletická dráha 5/hod. s DPH 09.09.2021 Atletický klub SPARTAK Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 03/2021 Nájomná zmluva - atletická dráha, telocvičňa s DPH 07.09.2021 ATLETIKA Dubnica nad Váhom Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 01/2021 Nájomná zmluva - multifunkčné ihrisko 5/hod. s DPH 12.07.2021 FK Dubnica nad Váhom, s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 2/2021 Servisná zmluva - servis vzduchotech. a klimatizačných zariadení s DPH 12.05.2021 AIR SYSTEM s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 115/2021 Zmluva o dielo - servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení s DPH 28.04.2021 PE.GA.S., spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 7919005966 Servisná zmluva - kotol MŠ s DPH 14.04.2021 Viessmann, s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Zmluva 7919005965 Servisná zmluva - kotol MŠ s DPH 14.04.2021 Viessmann, s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy
Faktúra 8668527234 Spotreba plynu 101,00 s DPH 1 07.04.2021 SPP, a.s. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 1821200798 Dodávka elektriny 04/2021 419,65 s DPH 36 07.04.2021 Pow-en Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 1821200799 Dodávka elektriny 04/2021 503,33 s DPH 36 07.04.2021 Pow-en Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 8668527245 Spotreba plynu 9,00 s DPH 1 07.04.2021 SPP, a.s. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 20210261 Odvoz kuchynského odpadu 72,00 s DPH 32 07.04.2021 Silver Mine s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 1021040652 Výkon zodpovednej osoby 63,60 s DPH 33 07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 182791 Školský nábytok 1 256,40 s DPH 21013 07.04.2021 ŠKOLEX, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 20210495-02 Videoseminár - RŠ 30,00 s DPH 07.04.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 2101009088 Služby internetu 13,89 s DPH 12 07.04.2021 Global Network Systems s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 21VF0106 Správa a servis počítačovej siete 250,00 s DPH 6 01.04.2021 DELNET SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 06/2021 Réžie prísp. zam. 1 309,00 s DPH 31.03.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
Faktúra 07/2021 Prísp. FN zamestnanci 458,15 s DPH 31.03.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 07.04.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6128