Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: sekretariat@zscidca.sk alebo ZŠ: +421 42 4420400 (sekretariát školy) ZŠ: 0911 104 210 (sekretariát školy) MŠ: +421 42 4422061 MŠ: 0908 228 825 (ZRŠ pre MŠ) MŠ: 0911 104 209 ŠJ: +421 42 4441290 ŠJ: 0907 519 915 (vedúca ŠJ) alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľka pre 1. stupeň ZŠ - Zastupovanie dlhodobej PN v triede 4. ročníka   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:27.09.2021
Požiadavky:Vzdelanie:
Vzdelanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Znalosť práce s PC:
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou.

Ďalšie požiadavky
- Príjemné vystupovanie.
- Kladný vzťah k deťom.
- Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti.
- Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom môžete posielať do 23.9.2021 elektronicky na adresu sekretariat@zscidca.sk alebo kontaktovať školu telefonicky na čísle 042/4420400. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní záujemcovia o pracovné miesto.