Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Pre budúcich prvákov

 

Ako najlepšie pripraviť prváčika do školy a čo by mal pred nástupom do školy vedieť?

 

Budúci prvák by mal vedieť:

 

- samostatne sa obliecť a obuť

- zapnúť si gombíky a zaviazať šnúrky

- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC

- správne vyslovovať všetky hlásky

- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

- poznať základné farby

- spočítať predmety do „päť ”

- prerozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

- naučiť  sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku

- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

- orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu”, „vzadu”, „hore”, „dole”, „vpravo”, vľavo”.

 

Ako by sa mal budúci prvák správať:

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút

- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

- na nové prostredie  a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

- hráva sa spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

- vie odovzdať odkaz

- nepomočuje sa

Pomôcky do 1.ročníka:

- aktovka

- peračník nemá byť príliš veľký, ale ľahký a praktický. Mal by obsahovať: pastelky (trojhranné), trojhranné obyčajné ceruzky 2 ks, pero, mäkkú handričku na utieranie pera, gumu

- školské dosky veľkosti A4

- plastová fľaša na nápoj (pitný režim - čaj, minerálka), plastový desiatnik

- hygienické potreby (uteráčik, hygienické vreckovky)

- prezuvky (pevná obuv)

- cvičebný úbor – do priedušného vrecka z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou, tričko s krátkym rukávom, trenírky (šortky), teplákovú súpravu, ponožky

- vrecko na výtvarnú výchovu – lepidlo (tyčinka), mastný pastel, plastelína, farebné papiere, gumený obrus, plastová nádoba na vodu, handrička, sada štetcov (2 okrúhle, 2 ploché), vodové farby, zástera (resp. stará košeľa, tričko)

- osobné školské potreby označte menom dieťaťa

- o ostatných pomôckach Vás budú informovať triedni učitelia na prvom triednom aktíve v septembri

 

ŠKD (školský klub detí) PASTELKA

- mesačný poplatok je 10,00 €, rodiny v hmotnej núdzi 2,00 €

- ŠKD je v prevádzke od 6:00 do 17:00

- podrobnejšie informácie dostanete v prvý školský deň

 

Informácie o stravovaní v ŠJ

- poplatky 1. stupeň: 1,46 € + 0,05 € režijné náklady

- spôsob úhrady: bezhotovostne, prevodom cez účet, poštovou poukážkou

- žiaci používajú pri výdaji stravy čipovú kartu (tú istú ako na elektronickú dochádzku)

- telefonický kontakt na školskú jedáleň: +421 42 4441290

                                                                  0907 519 915