Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

 • Biela pastelka

  Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila dobrovoľná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých BIELA PASTELKA.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí svojim príspevkom pomohli dobrej veci.

 • Zber papiera

  V dňoch 4. - 7.10.2021 bude na škole prebiehať zber papiera. Tento rok sa odovzdáva aj kartón. Najlepší zberači budú odmenení.

  Ďakujeme, že chránite našu prírodu.

 • Opätovná distribúcia AG samotestov

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  v dňoch 27.-28.09.2021 bude v priestoroch školy prebiehať opätovná distribúcia AG samotestov proti podpisu. Na školu bolo dodaných 250 sád po 5 ks testov. Škola sa opäť vopred ospravedlňuje, že nebude môcť uspokojiť záujem všetkých. Zároveň chceme poprosiť rodičov testujúcich svoje deti o spätnú väzbu elektronickým podaním vyhlásenia "Domáci AG test" cez Edupage. Za pochopenie ďakujeme.

  Časový harmonogram preberania testov:

  - od 08:00 do 12:00 hod. vo vestibule školy

  - od 12:00 do 15:00 hod. na sekretariáte školy

   

  V prílohe nájdete priložený stručný návod na vykonanie samotestu v slovenskom jazyku.

 • Delfíny z ŠKD - naše delfínovské mandaly

  Naše delfínovské mandaly. Spomienky na leto - slnko, more. Dokonca sme boli aj piráti z Karibiku.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás dňa 23.09.2021 (štvrtok) na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční o 16:00 pred budovou školy.

  Po skončení plenárneho rodičovského združenia bude o 16:30 prebiehať triedne rodičovské združenie v jednotlivých triedach.

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení (hygiena rúk, prekrytie horných dýchacích ciest).

  Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

 • Oznam pre stravníkov

  Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že platby za stravu môžu platiť paušálnou sumou určenou nasledovne:

  Základná škola s materskou školou Centrum I 32:

  Základná škola:

        1. stupeň ZŠ -  24,00 €/mesiac

        2. stupeň ZŠ  -  26,00 €/mesiac

  Materská škola:

  Celodenná strava 33,00 €/mesiac

  Zamestnanci:

  20,00 €/mesiac

  Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia:

  Základná škola:

        1. stupeň ZŠ -  23,00 €/mesiac

        2. stupeň ZŠ  -  25,00 €/mesiac

  Materská škola:

  Celodenná strava 31,00 €/mesiac

  Zamestnanci:

  28,00 €/mesiac

   

  Spôsob úhrady: Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, formou :     

    * internetbanking    

     * poštová poukážka    

    *  trvalý príkaz

  IBAN :   SK26 5600 0000 0044 9754 1002

  Variabilný symbol:  4-miestne číslo, ktoré má každý stravník pridelené (nájdete na edupage)

  Pri platbe je potrebné uvádzať v poznámke pre príjemcu meno a priezvisko stravníka /dieťaťa/ a triedu, inak platbu nedokážeme priradiť.    

   

  Ďakujeme za porozumenie.

 • AG testy - vydané (minuté)!!

  Vážení rodičia,

  na školu dodané AG testy boli všetky vydané zákonným zástupcom, ktorí prejavili záujem. Vzhľadom na to, že škole bolo dodané menšie množstvo AG testov, ako bol záujem zo strany rodičov, sa škola ospravedlňuje tým, ktorým nebude vyhovené.

  O prípadnej ďalšej dodávke testov Vás budeme včas informovať.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

 • Zoznamovacia párty v ŠKD - Delfíny

  To sme my delfíny z 1.C a 3.B - jedna veľká rodina. Zoznamovacia párty dopadla na výbornú. Hudba, tanec, zábava a párty s občerstvením bola dokonalá.

 • Ponuka krúžkov na školský rok 2021/22

  Vážení rodičia.

  Dávame do pozornosti aktuálnu ponuku krúžkov, na ktoré môžete využiť vaše vzdelávacie poukazy. Krúžky budú realizované v školskom rolu 2021/22 ZŠ s MŠ CI 32.

  Základy gymnastiky (Mgr. Naďa Bulková) 1. - 9. ročník (štvrtok, 14:00 - 16:00)

  Slovenčina 9 (Mgr. Ingrid Ficlová) 9. ročník (štvrtok, 13:30 - 15:30)

  Testovanie 9 - Sj (Mgr. Ivana Huličiarová) (pondelok, 13:35 - 15:35)

  Matematika Plus (Mgr. Ján Varga) (utorok, 14:00 - 16:00)

  Po stopách vedy (Mgr. Janka Galková) (utorok, 14:00 - 16:00)

  Angličtina Plus (Mgr. Marcela Bajzíková) 7. - 9. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

  Matematika 9 (Mgr. Janka Strapková) (streda, 14:00 - 16:00)

  Loptové hry (Mgr. Lucia Duhárová) 1. stupeň (štvrtok, 13:15 - 15:15)

  Športová príprava (Mgr. Zuzana Bačová) 8. - 9. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

  Spevácko - tanečný (Mgr. Zuzana Kalusová) (utorok, 13:00 - 15:00)

  Geografický (RNDr.Mária Kyselicová) 6. - 7. ročník (utorok, 14:00 - 16:00)

  Literárno - dramatický (Mgr. Mária Gulová)

  Fyzika v praxi (Ing. Sylvia Margorínová) (piatok, 14:00 - 16:00)

  Biológia (Mgr. Lenka Krótka)

  Matematik Plus (Mgr. Pavol Vronka) 5. - 9. ročník (štvrtok, 14:00 - 16:00)

  Objavujeme svet (Mgr. Martina Švajdová) (utorok, 13:00 - 15:00)

  Angličtina pre šikovných (Mgr. Dominika Petričková) 5. a 7. ročník (streda, 13:45 - 15:45)

   

  Ďakujeme a tešíme sa na váš záujem

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pokyny k preberaniu AG samotestov

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  v dňoch 13.-14.09.2021 bude v priestoroch školy prebiehať distribúcia AG samotestov proti podpisu. Na školu bolo dodaných menej testov, ako bolo objednaných na základe požiadaviek od rodičov. Škola sa vopred ospravedlňuje, že nebude môcť uspokojiť záujem všetkých pôvodne nahlásených. Za pochopenie ďakujeme.

  Časový harmonogram preberania testov:

  - od 08:00 do 12:00 hod. vo vestibule školy

  - od 12:00 do 15:00 hod. na sekretariáte školy

   

  V prílohe nájdete priložený stručný návod na vykonanie samotestu v slovenskom jazyku.

 • Oznam pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka a predškolákov

  Milí rodičia,

  od tohto školského roka bude na našej ZŠ elokované pracovisko ZUŠ.

  Vyučovať sa bude hra na klavíri, flaute, gitare, akordeóne, husliach a spev.

  Využite jedinečnú možnosť umelecky vzdelávať svoje dieťa v čase hodín ŠKD priamo na našej škole. Táto možnosť je pre predškolákov a žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. 

  Prijímacie pohovory sa uskutočnia v našej ZŠ 6. a 8. septembra 2021 v čase 14.00-17.00 hod.

  Tešia sa na Vás a Vaše deti učitelia ZUŠ.

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Oznam pre rodičov budúcich prvákov - anketa

  ZNENIE ANKETY:

   

  Zisťovanie záujmu o kloktacie PCR testy

  Vážení rodičia,

  na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami DOBROVOĽNÉ a uskutočnilo by sa v domácom prostredí. V prípade, že zákonný zástupca prejaví záujem o testovanie kloktacími PCR testami v DOMÁCOM PROSTREDÍ, tak tieto testy škola poskytne zákonnému zástupcovi na domáce použitie. Zber použitých a riadne zabalených odberových sád by sa následne uskutočnil vo vopred stanovenom termíne ráno pri príchode žiakov do školy. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie záujmu o kloktacie PCR testy, prostredníctvom aplikácie EduPage, najneskôr do 25.08.2021 do 12:00 hod.

  Ďakujeme.

   

  Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

  Vážení rodičia,

  škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks na žiaka. Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu o AG samotesty, prostredníctvom aplikácie EduPage, najneskôr do 25.08.2021 do 12:00 hod.

  Ďakujeme.

 • DOD Dukla Trenčín

  VŠC Dukla Trenčín srdečne pozýva žiakov ZŠ, ich rodičov, učiteľov a verejnosť na DOD, ktorý sa uskutoční 3.9.2021 o 9:00 hod. v priestoroch Dukly Trenčín na ul. M. R .Štefánika 16 v Trenčíne.

  DOD je zameraný na predstavenie športov formou súťaží pre mládež aj dospelých a možnosť stretnúť sa s našimi olympionikmi. 

  Vyskúšaj šport, získaj žetón, žetón vymeň za cenu.

  Srdečne ste všetci vítaní a tešíme sa na Vašu účasť.

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 o 8:30 hod. na školskom ihrisku.

 • Oznam

  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom žiakov Základnej školy s materskou školou Centrum I 32 a Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, že poštové poukážky na  stravné pre všetkých stravníkov a stravné lístky pre stravníkov ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia  sa budú vydávať v dňoch 24., 25.,  26., a 30.  augusta od 9,00 do 15,00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ Centrum I 32.

 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  Vážení rodičia.

  Vzhľadom na novelu zákona o dotáciách si Vás dovoľujeme oboznámiť s nasledujúcimi zmenami.

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1. 8. 2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

  Nárok na stravu 1,30 EUR za každý odstravovaný deň v súlade s legislatívou bude mať rodič, ktorý odovzdá čestné vyhlásenie do 08.09.2021 (čestné vyhlásenie nájdete v prílohe).

  Podrobnejšie informácie sú dostupné aj na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom (LINK).

 • Letná škola

  Prvý turnus Letnej školy na ZŠ s MŠ Centrum I 32, začal 9.8.2021 – a skončil 13.8.2021. Po náročnom školskom roku mali žiaci možnosť aj počas prázdnin oživiť si vedomosti v rôznych oblastiach formou náučných hier. Náučné hry považujeme za ideálny prostriedok učenia sa pre tie deti, ktoré majú v škole ťažkosti, a je ťažšie ich k učeniu motivovať. Pri hre takmer vôbec nevnímali zlyhávanie, boli bojovní a neustále sa chceli zlepšovať. Súčasťou Letnej školy bola aj naša nová žiačka Xin, ktorá pricestovala na Slovensko z Číny. Všetky deti spolu s pani učiteľkami jej pomáhali s jazykovou bariérou a ochotne nám Xin pracovali. Xin, bola s nami šťastná a usmievavá, naučila sa niekoľko základných slov a spoločne sme dokázali, že aj súťažila a to veľmi hrdinsky. Sme hrdé na žiakov našej školy, ktorí napriek tomu, že sami potrebujú pomoc, ochotne pomáhali aj Xin. Ďakujeme!

  Letná škola prebehla bez akýchkoľvek problémov. Žiaci dodržiavali hygienické opatrenia, správali sa celkom dobre, užívali si hry, súťaže, aktivity. So stravou boli spokojní, všetci sa riadne najedli. Najviac ich bavili súťaže. Na prvom mieste to bola hra s balónmi, potom hľadanie pokladu a samozrejme aktívne sa zapájali do všetkých aktivít. Dokonca prijali aj pracovné listy, ktoré sme mali nachystané v hravej forme, pýtali sa, my sme odpovedali a všetko prebehlo bez akýchkoľvek problémov. Na záver nám všetkým, ktorí sme sa akýmkoľvek spôsobom angažovali v Letnej škole odkazujú: ĎAKUJEME LETNÁ ŠKOLA! (iba výkričník sa im stratil J)

strana: