Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Výchovný poradca

Výchovný poradca

 

Výchovný poradca: Mgr. Lenka Krótka

Konzultačné dni

utorok: 08.00 – 9:30, 13:30 - 15:30

042 44 20 400

krotka@zscidca.sk


 

 

Ako na SŠ v školskom roku 2021/2022?

Žiak má možnosť podať si:

 • 2 prihlášky na SŠ, ktorá vyžaduje overenie talentu
 • 2 prihlášky na SŠ (bez overenia talentu)

Na prihláške sa uvádzajú:

 • koncoročné známky zo 6. až 8. ročníka  a polročné známky z 9. ročníka
 • výsledky Testovania 9
 • účasť na súťažiach, olympiádach (žiak dostáva body za umiestnia), súťaže musia byť dokladované diplomom

Prijímacie skúšky:

 • sa robia na všetkých študijných odboroch (4. ročné štúdium, končiace maturitou) z predmetov MAT, SJL, zdravotnícke školy CHE, BIO, SJL, hotelová akadémia SJL, CJ
 • nerobia sa na učebných odboroch (3. ročné štúdium, končiace výučným listom) – žiaci sú prijímaní na základe študijných výsledkov, Testovania 9 a účasti na súťažiach

Talentové skúšky sa:

 • sa robia na školách, ktoré si vyžadujú overenie talentu – napr. umelecké školy, bilingválne gymnáziá, športové školy, zdravotnícka škola – masér, PASA – pedagogické školy

Možnosti pre žiaka:

 • vzhľadom na epidemiologickú situáciu predpokladáme, že školy nebudú organizovať DNI OTVORENÝCH DVERÍ, preto odporúčame sledovať stránky SŠ, ktoré budú postupne aktualizovať svoje údaje o možnostiach štúdia, školy budú robiť dni otvorených dverí online formou
 • Stredoškolák (výstava) je naplánovaná na 18. – 19.11.2021 (ale predpokladám, že sa neuskutoční keďže ide o hromadné podujatie)

Zákonní zástupcovia podávajú online prihlášku na SŠ prostredníctvom  EduPage. K online prihláške si žiaci môžu pripojiť aj potvrdenia o súťažiach a diplomy z olympiád.

 

Harmonogram prijímacieho konania na SŠ

do 12.01.2022                          nahlásiť VP odbory SŠ (predbežný záujem)

18.01.2022                              simulácia podľa poradia umiestnenia  na SŠ (u VP)

01.02.2022                              zverejnenie kritérií prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré si vyžadujú overenie talentu –                                                                        TALENTOVKY

do 20.02.2022                          zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ, ktoré si vyžadujú overenie talentu (TALENTOVKY)

05.03.2022                              simulácia podľa poradia  umiestnenia na SŠ (u VP)

15.03.2022 – 30.04.2022         Prijímacie skúšky - TALENTOVKY

06.04. 2022                             Testovanie 9

31.03.2022                              zverejnenie kritérií na netalentové odbory

do 10.04.2022                          zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na SŠ (online prihláška prostredníctvom EduPage)

19.04.2022                              Náhradný termín Testovania 9

05.05.2022                              simulácia podľa poradia  umiestnenia na SŠ (u VP)

 

09.05.2022                              1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - 1.termín

12.05.2022                              1. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK – 2.termín

do 06.06.2022                          zverejnenie 2.kola PS

21.06.2022                              2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Kde nájdem informácie o SŠ?  (stránky ešte nemajú aktualizované informácie )

www.stredneskoly.sk – Dni otvorených dverí, zoznamy škôl ...

www.hrdinaremesla.sk – info o duálnom vzdelávaní...

www.dualnysystem.sk – duálne vzdelávanie

www.potrebyovp.sk – duálne vzdelávanie

www.komposyt.sk – info pre rodičov, žiakov

 

Možnosť využiť konzultáciu v oblasti profesijnej orientácie:

 • šk.psychológ:  Mgr. Brigita Prozscuková (info na stránke školy)

 

 • CPPP a P Dubnica nad Váhom -  Mgr. Erika Prostredná, 042 444 2139

Poradenstvo pri voľbe povolania, smerujúce k výberu konkrétnej strednej školy a konkrétneho

študijného odboru (treba sa objednať vopred a dodať informovaný súhlas – je k dispozícií na stránke

www.poradnadca.webnode.sk  

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (webnode.sk) (informovaný súhlas)

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Krótka – výchovný poradca

042 44 20 400, krotka@zscidca.sk