Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Kontakt Mapa Dokumenty školy IT Akadémia partner SciLab

Materská škola Žiadosť o prijatie Školský rok 2020/2021

Materská škola

Žiadosť o prijatie

 

  

 

 

Vstup dieťaťa do materskej školy je dôležitým krokom v živote každého človiečika. Život v kolektíve a  možnosť pracovať v spoločnosti rovnako starých detí umožňuje rast osobnosti, podporuje tvorivosť a fantáziu. Predškolská výchova má vo vzdelávaní neodmysliteľnú funkciu. Nenahrádza rodinu, ale ju dopĺňa a pripravuje dieťa na ľahší život v základnej škole.

 

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

(zápis prebieha od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021)

 

Prednostne budú  prijaté :

 

- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu

 

 

 

POZNÁMKA: Podrobnosti k spôsobu odovzdávania a preberania vyplnených žiadostí

budú priebežne aktualizované.

       


Vážení rodičia, na tejto stránke si môžete stiahnuť formulár žiadosti

na  prijatie Vášho dieťaťa do našej MŠ.

 

Prihlaska_do_MS_2021-2022.doc

Elektronická prihláška